آخرین وضعیت پروژه دهکده ویلایی سربندان

در حال حاضر کار دیوارکشی پروژه آغاز گردیده و زمین در قطعات ۲۰۰۰ و۱۰۰۰ متری تفکیک و کدبندی شده است.

گالری از عکس های این پروژه: