آغاز پیش ثبت نام پروژه مسکونی آسمان ۲ در منطقه ۲۲

احتراما به اطلاع کارمندان محترم هواپیمایی آسمان می رساند با توجه به تحویل واحدهای پروژه ۱۲۰ واحدی برج آسمان ۱ در منطقه ۲۲ و با عنایت به استقبال همکاران محترم جهت ثبت نام در پروژه جدید در منطقه ۲۲ بدینوسیله تعاونی مسکن هواپیمایی آسمان در نظر دارد پروژه ای را در منطقه ۲۲ با شرایط […]