اطلاعیه آغاز عملیات ساخت پروژه آسمان ۲ چیتگر

با عنایت به آغاز عملیات اجرایی ساخت پروژه مسکونی آسمان ۲ بدینوسیله از اعضاء محترم پروژه دعوت می شود حد اکثر تا پایان آبان ماه ۱۳۹۷ جهت عقد قرارداد ساخت و تکمیل مدارک به دفتر تعاونی مسکن مراجعه نمایند.  

آغاز عملیات اجرائی پروژه مسکونی آسمان ۲ در منطقه چیتگر

با توجه به خرید زمین پروژه جدید در منطقه ۲۲ واقع در بلوار کوهک، خیابان نسیم پنجم و آغاز عملیات اجرایی پروژه بدین وسیله از اعضاء محترم درخواست می گردد نسبت به تنظیم قرار داد و تکمیل مدارک مالی اقدام نمایند. شماره تماس تعاونی جهت هماهنگی: ۶۱۱۰۶۲۳۴

آغاز پیش ثبت نام پروژه مسکونی آسمان ۲ در منطقه ۲۲

احتراما به اطلاع کارمندان محترم هواپیمایی آسمان می رساند با توجه به تحویل واحدهای پروژه ۱۲۰ واحدی برج آسمان ۱ در منطقه ۲۲ و با عنایت به استقبال همکاران محترم جهت ثبت نام در پروژه جدید در منطقه ۲۲ بدینوسیله تعاونی مسکن هواپیمایی آسمان در نظر دارد پروژه ای را در منطقه ۲۲ با شرایط […]